• ایمیل: .

  • تلفکس : 34477004-041

  • تلفن: 34477004-041
  • فکس: 89773114-021
0 آیتم

واحد تحقیق و توسعه ما


مشاوره فنی متالورژیکی

واحد فنی شرکت بازرگانی مهندسی ساتکو با پشتوانه علمی و صنعتی اعضای خود همواره در کنار واحدهای تولیدی قطعات فلزی به عنوان مشاور تخصصی صنعت متالورژی حضور داشته است.

تحقیق و توسعه

واحد فنی شرکت ساتکو به عنوان واحد علمی و تحقیقاتی آماده ارایه خدمات تحقیق و توسعه به شرکت های متالورژیکی می باشد.

مطالعه عیوب و ارایه راهکار

واحد تحقیق و توسعه شرکت ساتکو در قالب مطالعات موردی آماده بررسی عیوب قطعات تولیدی واحدهای متالورژیکی و ارایه راهکارهای بهینه رفع عیوب می باشد.

جدید
fesi3-web
تماس بگیرید
( 2 )
تماس بگیرید
( 7 )
تماس بگیرید
( 9 )
تماس بگیرید
( 3 )
جدید
roller_bearing_628562363
تماس بگیرید
( 0 )
جدید
vgf-web_1878602147
تماس بگیرید
( 0 )
جدید
zirkonlu_kesme_b_671302900
تماس بگیرید
( 2 )
تماس بگیرید
( 2 )
جدید
satcoref100bw
تماس بگیرید
( 0 )
تماس بگیرید
( 2 )
تماس بگیرید
( 3 )
تماس بگیرید
( 0 )
جدید
housing_124114694
تماس بگیرید
( 0 )
جدید
vgf-web
تماس بگیرید
( 0 )
جدید
flapdisc-icon
تماس بگیرید
( 3 )
تماس بگیرید
( 1 )
جدید
vgf-web
تماس بگیرید
( 0 )
جدید
weldingelectrode-icon
تماس بگیرید
( 3 )
تماس بگیرید
( 2 )
جدید
vgf-web
تماس بگیرید
( 0 )
جدید
310
تماس بگیرید
( 1 )
جدید
marking-laser
تماس بگیرید
( 1 )
تماس بگیرید
( 4 )
جدید
vgf-web
تماس بگیرید
( 0 )
جدید
cac
تماس بگیرید
( 0 )
جدید
co2_wire
تماس بگیرید
( 0 )
تماس بگیرید
( 4 )
جدید
vgf-web
تماس بگیرید
( 0 )