• ایمیل: .

  • تلفکس : 34487528-041

  • تلفن: 34486646-041
0 آیتم
femo-web

فرومولیبدن

فرومولیبدن

فرومولیبدن با آنالیز اسمی 65-60 درصد مولیبدن و حداکثر 0.1 درصد کربن یکی از منابع اصلی افزودن مولیبدن به مذاب است. براساس آنالیزهای نمونه انجام شده توسط شرکت سیال سازان آذران تدبیر (ساتکو) از بچ های دریافتی مختلف، معمولا درصد مولیبدن بین 62 تا 63 درصد در نوسان (بسته به بچ دریافتی) متفاوت است.

 

تماس بگیرید
( 1 )


تا کنون نظری ارسال نشده است.

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید: