• ایمیل: .

  • تلفکس : 34487528-041

  • تلفن: 34486646-041
0 آیتم

استخدام

استخدام


خواهشمند است جهت همکاری با شرکت سیال سازان آذران تدبیر (ساتکو) فرم مشخصات پرسنلی را از اینجا دانلود نموده و پس از پر کردن فرم به همراه ضمایم و مدارک فنی تحصیلی به آدرس تبریز- سه راهی کبریت سازی- بلوار صنعت- روبروی موتوژن- شهرک فناوری خودرو- ساختمان مرکزی- واحد 203 - کد پستی 5197913717 ارسال نمایید.